Política de Privacitat

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquesta política li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d’altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: MIRÓ AUTOESCOLES, S.L.

CIF: B25395757

Dirección postal: Avda. Cataluña, 1, 25310 Agramunt

Correu electrònic:info@autoescolesmiro.com

 

MIRÓ AUTOESCOLES, S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i QUINES DADES recollim:

Les dades que recollim i la manera com els obtenim és la següent:

 • a través del formulari de contacte: nom, mail, telèfon, empresa
 • a través del formulari de subscripció a la newsletter: nom, mail

 

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:

 • formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • formulari de subscripció a la newsletter: per remetre-les comunicacions comercials publicitàries per mail, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;

 

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte ‘Baixa’ a info@autoescolesmiro.com

D’acord amb la LSSICE, MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions derivades de la mateixa serà l’existència de la relació comercial establerta entre les parts.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament. Així mateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES (cal revisar amb client)

MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

Hosting: per tal de realitzar els serveis d’allotjament de la web, MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. té contractat els serveis en FACTORIA DE APPS,S.L. amb domicili a Carrer Maragall, 2 – 25003 Lleida.

Correu electrònic màrqueting: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) , amb domicili en 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308. Més informació www.mailchimp.com. The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) tracta les dades per tal de realitzar els seus serveis de gestió de email màrqueting a MIRÓ AUTOESCOLES, S.L.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@festuc.net , indicant com Assumpte: ‘PROTECCIO DE DADES: DRETS DELS AFECTATS’, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

 

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

 

MENORS D’EDAT

 • En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.
 • En cap cas es demanaran de el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o en la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.
 • Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar ni donar-nos les teves dades ni la dels teus tutors.

 

XARXES SOCIALS

L’informem que MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vosté remet informació personal a través de la xarxa social, MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre MIRÓ AUTOESCOLES, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

Política de Devolucions i Reemborsaments

Tens dret a cancel·lar la teva comanda en un termini de 30 dies sense donar cap motiu per fer-ho.

El termini per cancel·lar una comanda és de 30 dies des de la data en què va rebre la mercaderia o en què un tercer que heu designat, tret del transportista, prendre possessió del producte lliurat.

Per exercir el vostre dret de cancel·lació, ens heu d’informar de la vostra decisió mitjançant una declaració clara.

Podeu informar-nos per correu electrònic info@autoescolesmiro.com

El retornem com a màxim 30 dies des del dia que rebem la mercaderia retornada. Utilitzarem el mateix mètode de pagament que heu utilitzat per a la comanda i no incorreu en cap càrrec per a aquest reemborsament.

Condicions de devolució:

Per fer que la mercaderia sigui elegible per a una devolució, assegureu-vos que:

 • Es van comprar els darrers 30 dies.
 • Es troben a l’embalatge original.

No es poden retornar els actius següents:

 • El subministrament de béns realitzat segons les vostres especificacions o clarament personalitzat.
 • El subministrament de béns que per la seva naturalesa no són adequats per a la seva devolució, per exemple, béns que es deterioren ràpidament o la data de caducitat dels quals ha finalitzat.
 • El subministrament de béns que no siguin adequats per a la devolució per raons de protecció per a la salut o la higiene i que es van obrir després del lliurament.
 • El subministrament de béns que, després del lliurament, segons la seva naturalesa, es barregen inseparablement amb altres articles.

Ens reservem el dret de rebutjar les devolucions de qualsevol mercaderia que no compleixi les condicions de devolució abans de la nostra discreció.

Retorn d’actius

És responsable del cost i del risc de retornar-nos la mercaderia. Heu d’enviar els productes a l’adreça següent:

MIRÓ AUTOESCOLES, S.L.

No som responsables de les mercaderies danyades o perdudes en l’enviament de devolució. Per tant, recomanem un servei de correu segur i rastrejable. No podem emetre cap devolució sense la recepció real de la mercaderia ni la prova de la devolució rebuda.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Si teniu dubtes sobre la nostra política de devolució i devolució, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic info@autoescolesmiro.com

Español
Abrir chat
Hola 👋

¿En qué podemos ayudarte?